Muncă și asigurări sociale

Conflicte de muncă

Modalități de soluționare a conflictelor de muncă în Finlanda

În situația apariției unui conflict de muncă, lucrătorul respectiv trebuie să efectueze următorii pași în vederea rezolvării acestuia, astfel:

  1. informarea sindicatului la care acesta este membru ce va încerca prin proprii reprezentanți să medieze conflictul de muncă dintre angajat și angajator;
  2. dacă în urma acțiunii menționate la pc. 1 nu se ajunge la o înțelegere, se poate solicita intervenția Inspecției Muncii;
  3. în cazul în care nici în urma acțiunii menționate la pc. 2 nu se rezolvă problema, cazul trebuie adus în fața unui judecător.         

Recomandăm cetăţenilor români care muncesc în Finlanda să se înscrie într-un sindicat finlandez, ca o garanție suplimentară a respectării drepturilor lor.

Dacă lucrătorul nu este membru de sindicat, acest poate contacta direct Inspecția Muncii sau se poate adresa unui avocat.

(http://www.asianajajaliitto.fi/en/legal_services/find_a_lawyer).

De asemenea, lucrătorul cetățean român se poate adresa pentru sprijin în soluționarea unui conflict individual de muncă și atașatului pentru probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României din Finlanda.

 

Inspecția Muncii în Finlanda

Această autoritate este reprezentată în Finlanda de către Administrația de Sănătate și Securitate în Muncă ( http://www.tyosuojelu.fi/fi/workingfinland/). Aceasta este organizată teritorial în 5 zone diferite respectiv: Sud, Sud-Vest, Est, Centru-Vest și Nord. Este foarte important ca în cazul unui conflict individual de muncă respectivul lucrător să se adreseze autorității adecvate competente  din punct de vedere teritorial.

Modalitatea cea mai rapidă și mai eficientă de a rezolva un conflict de muncă este prin medierea acestuia  de către reprezentanții sindicali.

Un proces de muncă în Finlanda poate dura și câteva luni, în funcție de complexitatea acestuia.

 

Organizațiile sindicale din Finlanda

În Finlanda există trei organizații sindicale confederale, respectiv Organizația Centrală a Sindicatelor Finlandeze – SAK (http://www.sak.fi/english), Confederația Sindicală Finlandeză a Profesioniștilor - STTK (http://www.sttk.fi/en-GB/) și Confederația Sindicală Finlandeză a Personalului de Conducere – AKAVA (http://www.akava.fi/en), ce organizează categorii diferite de lucrători astfel: SAK este confederația ”gulerelor albastre”, STTK a ”gulerelor albe” iar AKAVA este a angajaților absolvenți de studii universitare.

Organizațiile sindicale și cele patronale stabilesc prin negociere principalele drepturi și obligații în domeniul muncii stipulate în contactele colective de muncă. În general contractele colective de muncă conțin prevederi suplimentare față de legislația muncii în favoarea lucrătorilor. Există contracte colective de muncă stabilite aproape în toate sectoarele de activitate iar angajatorii sunt obligații să respecte prevederile acestora.

De asemenea sindicatele se implică în sprijinirea propriilor membrii în cazul în care aceștia sunt implicați în conflicte de muncă.

 

Conflictele colective de muncă în Finlanda

Dreptul de a desfășura o acțiune colectivă nu este recunoscut în mod expres în legislația finlandeză. Cu toate acestea, libertatea de asociere este consfințită prin Constituție și această libertate include dreptul de a participa la activitățile unei asociații.

Pașii de urmat pentru soluționarea unui conflict colectiv de muncă pe teritoriul Finlandei sunt aceiași ca în cazul unui conflict individual de muncă, aceștia fiind menționați anterior.

În cazul în care un grup de lucrători români se află într-un conflict colectiv de muncă pe teritoriul Finlandei se pot adresa pentru sprijin în soluționarea acestuia și atașatului pentru probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României din Finlanda.

Acțiunile colective, respectiv greve, sunt permise în limitele prevăzute în Legea privind contractele colective și în procedura reglementată prin Legea privind medierea în litigiile de muncă (1962). (http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1962/en19620420.pdf)

Oricine intenționează să declanșeze o grevă, cu cel puțin 14 zile înainte de începerea acesteia, trebuie să notifice în scris celeilalte părți și Biroului Național de Conciliere (National Conciliation Officers) motivele care stau la baza grevei precum și momentul începerii și încheierii acesteia. Aprobarea grevei poate fi amânată de către Ministerul Muncii, în cazul în care se consideră că această măsură amenință interesul general sau dacă este necesar mai mult timp pentru medierea între părți.

 

Vizita în Finlanda a Asociației Municipiilor din România

23.09.2019

În perioada 19-20 septembrie a avut loc vizita în Finlanda a Asociației Municipiilor din România. Au fost organizate întâlniri cu autoritățile locale din…

Marcarea Zilei Limbii Române

10.09.2019

Continuând tradiția din anii precedenți, la data de 7 septembrie a.c. Ambasada României în Republica Finlanda a organizat marcarea Zilei Limbii Române împreună…

ANUNȚ IMPORTANT

30.07.2019

În perspectiva alegerilor prezidențiale care se vor desfășura în Republica Finlanda în perioada 8-10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 22-24…