Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

Pentru cetăţenii români minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani 

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 

Documente necesare:

 • Cerere/declaraţie eliberare paşaport (minor sub 14 ani)
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, apostilată;
 • Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare;
 • În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,
 • Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • Cărţile de identitate valabile ale părinţilor (şi paşaport – dacă exista) ÎN ORIGINAL şi copie,
 • Taxa consulară se achită numai cash la sediul Secţiei consulare.
 • Atenţie! Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie


Pentru cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 14 ani
 

 • Cerere/declaraţie eliberare paşaport (minor peste 14 ani)

 • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţle de poliţie britanice, apostilată;
 • Pierderea paşaportului se declară de către titular la sediul Secţiei consulare;
 • În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • Cărţile de identitate valabile ale părinţilor (şi paşaport – dacă există) ÎN ORIGINAL şi copie,
 • Declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile se dau personal la Secţia Consulară în momentul depunerii cererii.
 • Taxa consulară se achită numai cash la sediul Secţiei consulare.
 • Atenţie! Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie

​            

Vizita în Finlanda a Asociației Municipiilor din România

23.09.2019

În perioada 19-20 septembrie a avut loc vizita în Finlanda a Asociației Municipiilor din România. Au fost organizate întâlniri cu autoritățile locale din…

Marcarea Zilei Limbii Române

10.09.2019

Continuând tradiția din anii precedenți, la data de 7 septembrie a.c. Ambasada României în Republica Finlanda a organizat marcarea Zilei Limbii Române împreună…

ANUNȚ IMPORTANT

30.07.2019

În perspectiva alegerilor prezidențiale care se vor desfășura în Republica Finlanda în perioada 8-10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 22-24…