Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Cererea de înscriere a certificatului de căsătorie emis de autorităţile finlandeze va fi făcută de soţul cetăţean român. Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătoriiîncheiate în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

Lista actelor necesare:

  • cerere de efectuare a serviciului consular;
  • cerere de înscriere în registrele de stare civilă române (se completează în faţa consulului de către soţul cetăţean român);
  • declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă din ţară (se dă în faţa consulului);
  • certificatul de căsătorie în original şi traducerea acestui document în limba română - ambele cu apostila autorităţilor finlandeze competente, în conformitate cu prevederile Conventiei de la Haga din 1961
  • paşapoartele soţilor şi/sau cărţile de identitate (după caz);
  • certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu menţiuni scrise în cazul în care soţul, cetăţean român, a avut una sau mai multe căsătorii încheiate şi desfăcute în străinătate.

 

PRECIZĂRI LEGATE DE PREVEDERILE NOULUI COD CIVIL PRIVIND ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL, APLICABILE CĂSĂTORIILOR ÎNCHEIATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2011

Cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial, art. 2590, alin. 1, din Codul Civil stabileşte ca „legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soţi”.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii actelor de stare civilă nr. 119/1996, adoptată ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Civil, prevede ca, în cazul în care căsătoria a fost încheiată la oficiul de stare civilă străin după data intrării în vigoare a noului Cod Civil, respectiv 1 octombrie 2011 (inclusiv), la înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrul de stare civil român, se impune efectuarea unei menţiuni cu privire la regimul matrimonial aplicabil soţilor, pe marginea actului de căsătorie român astfel întocmit.

În consecinţă, la depunerea cererii de înscriere, titularii certificatului de căsătorie au obligaţia de a formula o declaraţie pe proprie răspundere– chiar dacă unul din soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă efectelor căsătoriei. Declaraţia va fi autentificată de consul.

Nota. În conformitate cu prevederile din noul Cod Civil, viitorii soţi pot alege a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii c) legea statului unde îşi stabilesc reşedinţa.

În cazul în care aleg "legea finlandeză", aceasta prevede, în principiu, separaţia bunurilor dobândite în nume propriu înainte sau după căsătorie.

În cazul în care aleg "legea română" aceasta conţine următoarele tipuri de regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.

Regimul comunităţii legale de bunuri: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmaşie ale soţilor.

Regimul separaţiei de bunuri (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale în formă autentică notarială): fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Regimul comunităţii convenţionale: se aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separaţiei de bunuri.

Sărbătorire Mărțișor

05.03.2019

Sărbătorirea Mărțișorului la ambasadă în compania Zmeișorilor este deja o tradiție la Helsinki. Pe 2 martie, am avut plăcerea să pregătim și să găzduim …

Întrevederea șefilor misiunilor diplomatice ale statelor membre UE cu ministrul finlandez al afacerilor externe, dl. Timo Soini

11.02.2019

La data de 11 februarie 2019, Ambasada României în Republica Finlanda a organizat întrevederea șefilor misiunilor diplomatice ale statelor membre UE cu ministrul…

Reuniunea de deschidere a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene - 6 februarie 2019

07.02.2019

La data de 6 februarie 2019, la Ambasada României în Republica Finlanda a avut loc reuniunea de deschidere a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. A…