Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Certificatul de naştere

 

Pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor de naştere emise de autorităţile finlandeze, cererea va fi facută de părintele cetăţean român sau de minorul (în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 14 ani) asistat de unul din părinţi.

Lista actelor necesare:

  • cerere de efectuare a serviciului consular;
  • cerere de înscriere în registrele de stare civilă române (se completeaza în faţa consulului);
  • declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu există un alt act transcris sau reconstituit iîn registrele de stare civilă din ţara (se dă în faţa consulului);
  • adeverinţa eliberată de autorităţile locale (Maistrati) privind naşterea copilului, în original, cu apostila autorităţii finlandeze competente, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga din 1961; traducerea în limba română a acestei adeverinţe cu apostila autorităţilor finlandeze;
  • paşapoarte părinţi şi/sau cărţi de identitate părinţi (după caz);
  • certificat de căsătorie părinţi (dacă este cazul);
  • certificate de naştere părinţi.

 

Taxele consulare aferenteserviciilor consulare prestate:

Înscriere în registrele de stare civilă române, în termen de până la 6 luni
- cu traducere efectuată de traducator autorizat -  110 EURO
- cu traducere efectuată la oficiul consular - 155 EURO

Înscriere în registrele de stare civilă române, în termen de peste 6 luni 
- cu traducere efectuată de traducator autorizat - 155 EURO
- cu traducere efectuata la oficiul consular - 200 EURO

Înregistrarea pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019

16.08.2019

Ambasada României în Republica Finlanda reamintește faptul că până la data de 11 septembrie, ora 23:59:59, cetățenii români aflați în afara României se pot…

ANUNȚ IMPORTANT

30.07.2019

În perspectiva alegerilor prezidențiale care se vor desfășura în Republica Finlanda în perioada 8-10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 22-24…

ANUNȚ IMPORTANT

30.07.2019

Pagina de Facebook a Ambasadei României la Helsinki a fost compromisă în urma unor atacuri cibernetice. Ambasada a întreprins demersuri pe lângă Facebook pentru …