Actualitatea ambasadei

Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

 • Cine poate vota la secțiile de votare din străinătate?
 • Orice cetățean român aflat în străinătate (care are domiciliul sau reședința în străinătate sau care se află ocazional în străinătate), care a împlinit, inclusiv până în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească definitivă și care nu s-a înscris în listele electorale ale unui stat membru UE, altul decât România.
 • Dacă sunteți înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene, puteți să vă exercitați dreptul de vot la alegerile pentru reprezentanții României în Parlamentul European numai după ce dați o declarație potrivit căreia nu v-ați exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru în ale cărui liste electorale sunteți înscris.
 •  
 • Pe baza căror acte se poate vota în străinătate?
 • Cetățenii români cu domiciliul în străinătate:
 • cartea de identitate provizorie
 • paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic
 • paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic
 • paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar
 • paşaportul simplu electronic
 • Cetățenii români cu reședința în străinătate/cu domiciliul în România dar aflați în străinătate:
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie
 • cartea electronică de identitate
 • buletinul de identitate
 • paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic
 • paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic
 • paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar
 •  
 • Asigurați-vă că aveți acte de identitate valabile în ziua alegerilor! MAE recomandă tuturor cetățenilor români cu documente românești expirate sau lipsă să se prezinte din timp la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, pentru a obține acte de identitate valabile.
 •  
 • Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?
 • DA, puteți vota, pe baza unui document de identitate românesc valabil. Vă puteți exercita votul la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate.
 •  
 • Dacă am domiciliul sau reşedinţa în străinătate (ex. Spania) şi în ziua votului mă aflu în alt stat decât statul de reşedinţă, tot în străinătate (ex. Italia) pot vota?
 • DA, puteţi vota la secţiile de votare organizate în statul în care vă aflaţi în ziua votului, altul decât cel în care aveţi domiciliul sau reşedinţa în străinătate, prezentând un act de identitate românesc valabil.
 •  
 • Dacă am reşedinţa în străinătate şi în ziua votării mă aflu în România pot vota?
 • DA, puteți vota fie la secția la care sunteți arondat conform adresei de domiciliu din cartea de identitate, fie la oricare altă secție, urmând să fiți înscris în listele electorale suplimentare.
 •  
 • Dacă sunt înscris în lista electorală a altui stat membru UE, pot vota pentru reprezentanții României în Parlamentul European?
 • DA. Puteți vota, numai după ce dați o declarație că nu v-ați exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru în ale cărui liste electorale sunteți înscris.
 •  
 • Se poate vota prin corespondență?
 • NU. Potrivit prevederilor legale, la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 nu se poate vota prin corespondență.
 •  
 • Se poate vota cu titlul de călătorie?
 • NU. Conform legii, nu se poate vota cu titlu de călătorie.
 •  
 • Se poate vota prin urna mobilă?
 • Secţiile de votare din străinătate nu vor avea şi nu vor utiliza urne speciale mobile.
 •  
 • Este nevoie de cartea de alegător?
 • NU. La alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 nu se utilizează cărțile de alegător.
 •  
 • Care este orarul secțiilor de votare?
 • Votarea începe la ora 7.00 (ora locală) şi se desfăşoară până la ora 21.00 (ora locală), când secţia de votare se închide.
 •  
 • Se poate vota dacă la ora închiderii votării mai sunt cetăţeni în secţia de votare?
 • DA. Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se votează pot să-şi exercite dreptul de vot.
 •  
 • Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)?
 • La prezentarea actului de identitate în secția de votare, înainte de a vota, un operator de calculator va introduce CNP-ul dumneavoastră într-o aplicație informatică sigură și protejată, în vederea asigurării unui proces electoral corect. SIMPV facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, semnalează tentativele de vot ilegal, facilitează exercitarea dreptului de vot, asigură unicitatea înscrierii în listele electorale și furnizează Biroului Electoral Central date statistice privind prezența la vot. De asemenea, SIMPV semnalează în timp real dacă persoana care se prezintă la secția de votare a votat la o altă secție, dacă este pusă sub interdicție printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă este condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

 

www.bec.ro

www.mae.ro

www.roaep.ro

http://europarlamentare2019.bec.ro/

http://www.europarl.europa.eu/news/ro

https://www.alegerile-europene.eu/

Sărbătorire Mărțișor

05.03.2019

Sărbătorirea Mărțișorului la ambasadă în compania Zmeișorilor este deja o tradiție la Helsinki. Pe 2 martie, am avut plăcerea să pregătim și să găzduim …

Întrevederea șefilor misiunilor diplomatice ale statelor membre UE cu ministrul finlandez al afacerilor externe, dl. Timo Soini

11.02.2019

La data de 11 februarie 2019, Ambasada României în Republica Finlanda a organizat întrevederea șefilor misiunilor diplomatice ale statelor membre UE cu ministrul…

Reuniunea de deschidere a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene - 6 februarie 2019

07.02.2019

La data de 6 februarie 2019, la Ambasada României în Republica Finlanda a avut loc reuniunea de deschidere a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. A…